โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการการใช้คู่มือฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงโครงการการใช้คู่มือและเครื่องมือในการสำรวจระบาดวิทยาปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชแก่นักวิจัยภาคสนาม
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

Language preference

Album info

Popular tags

Random image

Language preference