โครงการสัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการฯ

โครงการสัมมนาติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการบริการครบวงจรสำหรับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่เป้าหมายเร่งรัด
(โครงการบริการสุขภาพจิตครบวงจร) ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

Language preference

Album info

Popular tags

Random image

Language preference