เอกสารประกอบการสัมมนา รุ่นที่ 2 ณ รร.อมารี ดอนเมือง (1)