สปอร์ตวิทยุโทรทัศน์การดูแลฟื้นฟูคืนสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช 4 ภาษา

Clip Video การดูแลฟื้นฟูคืนสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช 4 ภาษาเลือก Download ตาม Link ด้านล่างค่ะ

สปอร์ตวิทยุโทรทัศน์ 45 นาที
ตอนที่ 1 การดูแลฟื้นฟูคืนสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช (ภาษาเหนือ)
ตอนที่ 1 การดูแลฟื้นฟูคืนสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช (ภาษาอีสาน)
ตอนที่ 1 การดูแลฟื้นฟูคืนสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช (ภาษากลาง)
ตอนที่ 1 การดูแลฟื้นฟูคืนสู่สังคมเดียวกันของผู้ป่วยจิตเวช (ภาษาใต้)