แผนที่ รร.วังจันทร์ จ.พิษณุโลก

แผนที่ รร. ที่ใช้ในการจัดสัมมนาเครือข่าย รุ่นที่ 1