เลื่อนการจัดสัมมนา รุ่นที่ ๒ จ.เพชรบุรี

เนื่องจากสถานการณืบ้านเมืองไม่ปกติ ทางผู้จัดการสัมมนาจึงขอเลื่อนการสัมมนา รุ่นที่ ๒ ณ ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท จ.เพชรบุรี ออกไปก่อน หากมีกำหนดการจัดสัมมนา จะแจ้งให้ท่านผู้เข้าร่วมทุกท่ายรับทราบ ต่อไป