ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนารุ่นที่ 2

ท่านสามารดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนารุ่นที่ 2 ณ รร.อมารี ดอนเมือง (1) - (3) ได้ ผ่านทาง http://www.omhc.dmh.go.th/law