สรุปผลการดำเนินงาน และ แนวทางการดำเนินงานฯ ระดับจังหวัด

สคสช. ได้นำข้อมูล ผลการดำเนินงานส่วนเลขานุการคระกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557 และแนวทางการดำเนินงานคณะอนุกรรมการประสานงาน เพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด โดยท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่หัวข้อ พรบ.สุขภาพจิต ขอบคุณครับ