ค้น :  

:::  เพิ่มกระทู้ :::

วันที่ เรื่องที่ถาม ตอบ อ่าน
[6/12/2017]   จำ Username ไม่ได้ - จิราภรณ์ 15 
[30/11/2017]   กรอกใบสมัครแล้วปริ้นใบสมัครไม่ได้ค่ะ - ขนิษฐา 17 
[5/10/2017]   ลืมUSER name /password - พาศิริ หล้าสอน 37 
[28/9/2017]   แบบฟร์อมการขอบัตรประจำตัวพนักงาน เจ้าหน้าที่ - วชิราภรณ์ 42 
[13/6/2017]   แก้ไข E-mail ค่ะ - พิมตะวัน 66 
[10/5/2017]   เน็ตล่มตอนกรอกใบสพอกลับมาเข้ารหัสเดมัครสมาชิก - แคชรียา 64 
[26/4/2017]   ระบบ error กลายเป็นสมัครใหม่โดยใช้เมลเดิมไม่ได้ - อารีรัตน์ เณรจาที 56 
[31/1/2017]    ลงข้อมูลไม่ครบถ้วน แก้ไขไม่ได้ และสั่งพิมพ์ข้อมูลไม่ได้ค่ะ ทำอย่างไรคะ - ปัทมา 130 
[26/1/2017]   ต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล - นายวิวัฒน์ ดอนแรม 107 
[4/7/2016]    เปลี่ยน Password - นายเสรี อุยนันทพิทักษ์ 115 
[25/5/2016]   ใส่เลขที่บัตรประชาชนผิดทำงัย - สมคิด วิจิตรสมบัติ 121 
[8/3/2016]   ระบบตอบรับ - นางสนธยา ติ๊บปะละวงศ์ 143 
[2/3/2016]   ค้นหาชื่อในระบบสมาชิก - พรทิวา 144 
[27/2/2016]   การสมัครสมาชิก - ภัทรกานต์ บุญรังศรี 171 
[18/2/2016]   กรอกใบสมัครแล้วจะปริีนส์ใบสมัครแล้วขึ้นว่าไม่พบ - จันที 143 
[16/2/2016]   แจ้งเปลี่ยนข้อมูล - ณัฐพล 136 
[19/5/2015]   ลงทะเบียนของรพ.สต.วัดไทรผิดแล้วไม่สามารถแก้ไขและพิมพ์ใบคำขอสมัครได้ต้องทำยังไงคะ - ศิริวรรณ 273 
[3/5/2015]   ต้องการแก้ไขpassword - พิมพาภรณ์ 208 
[21/4/2015]    ยังไม่ได้พิมพ์แบบคำขอมีบัตร - รพ.สต.บ้านหัวถนนใต้ 240 
[18/3/2015]   พิมพ์ข้อมูลการสมัครไม่ได้ - สายฝน 287 

ทั้งหมด : 31 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/2