แก้ไข E-mail ค่ะ
   พิมตะวัน
   วันที่: 13/6/2017
   เวลา: 10:35

 
ต้องการแก้ไขข้อมูลในไฟล์สมัครสมาชิกค่ะ พิมพ์ผิดไป กรอกข้อมูลไปแล้วค่ะ แต่ปริ๊นใบคำร้องขอมีบัตรไม่ได้ ทำไงคะ


  ความคิดเห็นจากคุณ Tanyawan
    : omhcoffice@gmail.com
   วันที่: 20/6/2017
   เวลา: 08:52

 
รบกวนขอ User name ที่ระบบให้ไว้ค่ะ เพื่อปลดล็อก Error login เพื่อให้สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ธัญวรรณ สุลำปิง สอบถามเพ่ิมเติม 02 590 8041

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.