ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
   ผู้เกี่ยวข้อง
   วันที่: 11/7/2013
   เวลา: 13:43

 
อยากสอบถามเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการตาม พ.ร.บ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ที่จะมีในครั้งต่อไปค่ะ


  ความคิดเห็นจากคุณ San
    : sanmentalh@gmail.com
   วันที่: 11/9/2013
   เวลา: 10:57

 
เนื่องจากทางสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติยังไม่ได้มีแผนการประชุมดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะดำเนินการแจ้งที่ Website : www.omhc.dmh.go.th หรือ
Facebook :www.facebook.com/omhcoffice
ขอบพระคุณครับ

  ความคิดเห็นจากคุณ ปรานี มาทำมา
    : pmathumma@hotmail.com
   วันที่: 13/3/2015
   เวลา: 15:08

 
ข้อคำถาม การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จำเป็นต้องตั้งใหม่เป็นของจังหวัดหรือปล่าว หรือสามารถใช้คำสั่งของคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติได้เลย แล้วมีผลกับค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการหรือไม่ จะถือปฏิบัติอย่างไร กรุณาตอบด่วนคะ โทร 089 -5634255 กำลังมีปัญหาคะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.