การตอบแบบสำรวจ
   ปวีณ์สุดา
   วันที่: 25/12/2014
   เวลา: 15:25

 
USE กับPass สำหรับเข้าตอบแบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพ.ศ2551


  ความคิดเห็นจากคุณ admin
    : omhc@dmh.go.th
   วันที่: 29/12/2014
   เวลา: 10:31

 
1. username และ password ที่ใช้ในการลงทะเบียนจะอยู่ในหนังสือเวียน หรือสอบถามที่ สคสช ทางโทรศัพท์ครับ

2. หลังจากได้รับ Username และ Password แล้วให้คลิกที่ ...สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานระบบ คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนค่ะ... ด้านล่างของฟอร์มการเข้าสู่ระบบ

3. กรอกรายละเอียดให้ครบ ในขั้นตอนนี้จะให้ท่านกำหนด Username และ Password เพื่อเข้าสูระบบ

4. login เข้าระบบด้วย Username และ Password ในข้อ 3 ครับ

5. การเข้าใช้งานครั้งต่อๆ ไปให้ใช้ Username และ Password ที่ท่านกำหนดในข้อ 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.