การลงทะเบียน
   นางกรุณา พรหมคง
   วันที่: 14/1/2015
   เวลา: 14:48

 
ลงทะเบียนใช้งานไม่ได้ เมื่อกรอกข้อมูลแล้วคลิกลงทะเบียน จะขึ้นว่า มีEmailนี้ในระบบแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อ


  ความคิดเห็นจากคุณ amornvit
    : amornvit@hotmail.com
   วันที่: 15/1/2015
   เวลา: 09:12

 
แสดงว่า
1. มีคนลงทะเบียนด้วย Email นี้ไปแล้ว หรือ
2. ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ Login ด้วย Username และ Password ที่คุณระบุตอนลงทะเบียนครับ

  ความคิดเห็นจากคุณ เบญญาภา ธนาพล
    : benyapa9775@gmail.com
   วันที่: 15/1/2015
   เวลา: 19:29

 
ลงทะเบียนใช้งานไม่ได้ เมื่อกรอกข้อมูลแล้วคลิกลงทะเบียน จะขึ้นว่า มีEmailนี้ในระบบแล้ว จะต้องทำอย่างไรต่อ


  ความคิดเห็นจากคุณ amornvit
    : amornvit@hotmail.com
   วันที่: 16/1/2015
   เวลา: 09:44

 
คุณลงทะเบียนใช้งานเรียบร้อยแล้วครับ (การลงทะเบียนทำแค่ครั้งเดียว)

ให้เข้าใช้งานระบบด้วย username และ password ที่คุณลงทะเบียนได้เลย
http://www.omhc.dmh.go.th/vote

ตรง form LoginPage
ใส่ Username = username ที่ลงทะเบียน
password = ที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น
Name*
Email*

ความคิดเห็น *

  พิมพ์คำว่ากันแสปมก่อนทำการส่งข้อมูลครับ.